Forskrift om lovlig gjerde, Røyken kommune, Buskerud

DatoFOR-1962-07-19-1
PublisertI 1962 s 572, II 1962 s 297
Ikrafttredelse18.07.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forRøyken kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1961-05-05-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om lovlig gjerde, Røyken

Fastsatt av Landbruksdepartementet 19. juli 1962. 

Med dette stadfestes Røyken kommunestyres vedtak av 24. mai 1962 der det med heimel i § 18, b i lov av 5. mai 1961 om grannegjerde, jfr. kgl.res. av 8. desember 1961, er bestemt at gjerde innen Røyken kommune, Buskerud fylke, skal være lovlig når det freder for hest og storfe.