Forskrift om gjerdeplikt, Levanger kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1962-10-04-1
PublisertI 1962 s 728, II 1962 s 367
Ikrafttredelse04.10.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forLevanger kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1961-05-05-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om gjerdeplikt, Levanger

Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. oktober 1962. 

Med heimel i § 18, c. i lov av 5. mai 1961 om grannegjerde, stadfestes Levanger kommunestyres vedtak av 22. august 1962, der det er bestemt at innen Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylke,skal marka regnest tjenlig til beiting fra og med 16. mai til og med 15. oktober. Herav følger at der det er rein jordbruks- eller skogbrukdeiendom på begge sider skal gjerde holdes i stand i samme tidsrom.