Forskrift om gjerdeplikt, Berg kommune, Østfold

DatoFOR-1962-10-12-2
PublisertI 1962 s 744, II 1962 s 374
Ikrafttredelse12.10.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forBerg kommune, Østfold
HjemmelLOV-1961-05-05-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om gjerdeplikt, Berg

Fastsatt av Landbruksdepartementet 12. oktober 1962. 

Hermed stadfestes Berg kommunestyres sitt vedtak av 27. mars 1962 der det med heimel i § 18 c. i lov av 5. mai 1961 om grannegjerde er bestemt at innen Berg kommune, Østfold fylke, skal jorden anses skikket til beiting i tiden 1. mai til 15. oktober, og der det er rein jordbruks- eller skogbrukseiendom på begge sider skal gjerde holdes i stand i samme tidsrom.