Forskrift om gjerdeplikt, Tysfjord kommune, Nordland.

DatoFOR-1963-01-31-3
PublisertI 1963 s 179 II 1963 s 48
Ikrafttredelse31.01.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forTysfjord kommune, Nordland
HjemmelLOV-1961-05-05-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om gjerdeplikt, Tysfjord

Fastsatt av Landbruksdepartementet 31. januar 1963. 

Med dette stadfestes Tysfjord kommunestyres vedtak av 21. mai 1962, der det med heimel i § 18 c i lov av 5. mai 1961 om grannegjerde er bestemt at innen Tysfjord kommune, Nordland fylke, er marka tjenlig til beite i tida mellom 1. mai og 30 oktober. I dette tidsrom plikter enhver som har gjerdeplikt å holde sine gjerder i stand slik som bestemt i § 15 i loven om grannegjerde, så framt det ikke er gjort annen avtale mellom de interesserte parter.