Forskrift om piggtråd til gjerde, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1963-04-19-9
PublisertI 1963 s 424, II 1963 s 180
Ikrafttredelse19.04.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forRennebu kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1961-05-05-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om piggtråd til gjerde, Rennebu

Fastsatt av Landbruksdepartementet 19. april 1963. 

Med dette stadfestes Rennebu kommunestyres sitt vedtak den 12. mars 1963, der det med heimel i § 18 a i lov frå 5. mai 1961 om grannegjerde er fastsett:

1.Innan Rennebu kommune, Sør-Trøndelag fylke, skal det vera lovleg å nytta piggtråd ovanpå lovleg gjerde.
Forgjerde langs offentleg veg gjeld dei føresegner som til kvar tid blir fastsett av fylkesvegstyret.
3.Eldre gjerder som heilt eller delvis er ført opp av piggtråd, må ikkje vølast i strid med denne vedtekta.
4.Det er straffbart å bryta denne vedtakta. (Jfr. Straffelovens § 339, 2.leden)

Samstundes held opp å gjelda dei føresegner om bruk av piggtråd til gjerde som vart stadfest av fylkesmannen 28. september 1951.