Forskrift om reinbeitedistrikt, Nordland.

DatoFOR-1963-07-01-2
PublisertI 1963 s 863, II 1963 s 409
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordland lappefogeddistrikt, Nordland
HjemmelLOV-1933-05-12-3-§2og§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om reinbeitedistrikt, Nordland

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Landbruksdepartementet 1. juli 1963. 

I medhold av lov om reindriften av 12. mai 1933 nr. 3 §§ 2 og 3, jfr. kgl.res. av 19. oktober 1945, har Landbruksdepartementet den 1. juli 1963 fastsatt følgende endringer i reinbeitedistriktsdelingen for Nordland lappefogeddistrikt:

I.

Distrikt nr. 41. Tjeldøya.

Tjeldøya i Nordland fylke legges inn under Nordland lappefogeddistrikt og gis betegnelse distrikt nr. 41, Tjeldøya og omfatter Tjeldøy i sin helhet.

Distrikt nr. 42. Kanstadfjorden.

Den del av Hinnøya som ligger i Troms og Nordland fylker og som er avgrenset således mot øst: Av en linje trukket fra Fiskefjordbotten over Hestfjell, Snefjell og videre i rett linje til nord-østbukta av Storelvvatnet. Derfra opp fjellryggen vest for Aspenesdalen, langs denne fjellrygg til bunnen av Lysådalen og videre vestover til Vassvikeggen og nordover langs denne fjellrygg og ned til sjøen i Gullesfjorden.

Mot vest: Av en rett linje trukket fra bunnen av Gullesfjorden til neset mellom Øst- og Vestpollen i Indrefjord i Øksfjorden.

Distriktet legges inn under Nordland lappefogeddistrikt og gis betegnelse distrikt nr. 42, Kastadfjorden.

Distrikt nr. 43. Vestre Hinnøy.

Den del av Hinnøya som ligger i Troms og Nordland fylker og som ligger vest og nord for vestgrensen til distrikt nr. 42, Kanstadfjorden.

Distrikt legges inn under Nordland lappefogeddistrikt og gis betegnelsen nr. 43, Vestre Hinnøy.