Forskrift om beite for sau og geit, Os kommune, Hedmark.

DatoFOR-1963-08-13-1
PublisertI 1963 s 948, II 1963 s 440
Ikrafttredelse13.08.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forOs kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1961-06-16-12-§13
Kunngjort
KorttittelForskrift om beite for sau og geit, Os

Fastsatt av Landbruksdepartementet 13. august 1963. 

Med heimel i § 13, 1. ledd i lov av 16. juni 1961 om ymse beitespørsmål, fastsettes at innen Os kommune, Hedmark fyke, skal det være forbudt å la sau og geit beite i barskog og skogreisningsfelter i tiden 1. oktober til 24. juni.

Overtredelse av dette forbud medfører straffansvar.