Forskrift om jordbruksgjerde, Finsland

DatoFOR-1963-10-18-3
PublisertI 1963 s 1081, II 1963 s 487
Ikrafttredelse18.10.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forFinsland kommune, Vest-Agder fylke
HjemmelLOV-1961-05-05-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om jordbruksgjerde, Finsland

Med dette stadfestes Finsland kommunestyres vedtak den 24. mai 1963, der det med heimel i § 18 litra b i lov frå 5. mai 1961 om grannegjerde er fastsett at jordbruksgjerde skal vera 0,90 m høgt og så sterkt og tett at det fredar for hest og storfe.