Forskrift om jordbruksgjerde, Eigersund kommune, Rogaland.

DatoFOR-1963-10-22-3
PublisertI 1963 s 1085 II 1963 s 487
Ikrafttredelse22.10.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forEigersund kommune, Rogaland
HjemmelL05.05.1961 § 18 jf § 15
Kunngjort
KorttittelForskrift om jordbruksgjerde, Eigersund

Fastsatt av Landbruksdepartementet 22. oktober 1963. 

Landbruksdepartementet stadfester med dette Eigersund kommunestyres vedtak den 24. november 1962, der det med heimel i §18 c, jfr. § 15 i lov frå 5. mai 1961 er fastsett at innan Eigersund kommune, Rogaland fylke, skal marka reknast som tenleg til beite heile året.

Av dette fylgjer at jordbruksgjerde skal haldast i lovleg stand heile året.