Forskrift om piggtråd til gjerde, Fauske kommune, Nordland.

DatoFOR-1964-01-14-1
PublisertI 1964 s 205, II 1964 s 11
Ikrafttredelse14.01.1964
Sist endret
Endrer
Gjelder forFauske kommune, Nordland
HjemmelLOV-1961-05-05-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om piggtråd til gjerde, Fauske

Fastsatt av Landbruksdepartementet 14. januar 1964. 

Landbruksdepartementet stadfester med dette Fauske kommunestyres vedtak den 15. mars 1963, der det med heimel i § 18 i lov av 5. mai 1961 er fastsett:

1.Innen Fauske kommune, Nordland fylke, er det ulovlig å bruke piggtråd til grannegjerde i boligstrøk. Til jordbruksgjerde hvor det er sterk pågang av beitedyr, skal det dog være tillatt å bruke vanlig piggtråd som bunntråd og overtråd på nettinggjerde. Gjerde som bare består av piggtråd er forbudt.
InnenFauske kommune skal marka reknes tjenlig til beite i tiden 15. mai til 15. oktober. Hvor det er ren jordbruks- eller skogbrukseiendom på begge sider, skal gjerdet holdes i stand i samme tidsrom.
3.Overtredelser av disse bestemmesler er straffbart.