Forskrift om beiting, Levanger kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1964-03-25-11
PublisertI 1964 s 448, II 1964 s 127
Ikrafttredelse25.03.1964
Sist endret
Endrer
Gjelder forLevanger kommune, Nord-Trøndelag
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om beiting, Levanger

Fastsatt av Landbruksdepartementet 25. mars 1964. 

Med dette stadfester Landbruksdepartementet Levanger kommunestyres vedtak den 27. desember 1963 der det er bestemt at den ved Landbruksdepartementets skriv av 4. oktober 1962 stadfestede beslutning om at innen Levanger kommune skal marka anses tjenlig til beiting fra og med 16. mai til og med 15. oktober, skal gjelde for den nye Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylke.