Forskrift om gjerdehold, Tvedestrand kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1964-06-30-1
PublisertI 1964 s 964, II 1964 s 474
Ikrafttredelse30.06.1964
Sist endret
Endrer
Gjelder forTvedestrand kommune, Aust-Agder fylke
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om gjerdehold, Tvedestrand

Fastsatt av Landbruksdepartementet 30. juni 1964. 

Hermed stadfestes Tvedestrand kommunestyres vedtak den 17. desember 1962 om at innen Tvedestrand kommune skal marka anses tjenlig til beite i tida 1. mai-1. november.

Herav følger at der det er ren jordbruks- eller skogbrukseiendom på begge sider skal gjerdet holdes i stand i samme tidsrom.