Forskrift om lovlig gjerde, Songdalen kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1964-10-07-1
PublisertI 1964 s 1290, II 1964 s 608
Ikrafttredelse07.10.1964
Sist endret
Endrer
Gjelder forSongdalen kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1961-05-05-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om lovlig gjerde, Songdalen

Fastsatt av Landbruksdepartementet 7. oktober 1964. 

Med dette stadfestes Songdalen kommunestyres vedtak den 30. april og 11. august 1964 der det med heimel i § 18, b. i lov av 5. mai 1961 om grannegjerde er bestemt at innen Songdalen kommune, Vest-Agder fylke, skal gjerde i skog og mark være lovlig når det er så tett og sterkt at det freder for hest og storfe.

Samtidig oppheves kgl.res. av 13. januar 1937 for så vidt gjelder i Eikeland krets i Øverbø og fylkesmannens skriv av 6. desember 1951 om samme i Greipstad.