Forskrift om gjerde, Gjesdal kommune, Rogaland.

DatoFOR-1964-10-07-2
PublisertI 1964 s 1290, II 1964 s 608
Ikrafttredelse07.10.1964
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjesdal kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1961-05-05-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om gjerde, Gjesdal

Fastsatt av Landbruksdepartementet 7. oktober 1964. 

Med heimel i § 18 i lov frå 5. mai 1961 om grannegjerde stadfester Landbruksdepartementet Gjesddal kommunestyre sitt vedtak den 10. juni 1964 der det er vedtatt: I Gjesdal kommune, Rogaland fylke, skal marka reknast tenleg til beiting heile året. Herav følgjer at der det er rein jordbruks- og skogbrukseigedom på begge sider, skal gjerde haldast i stand heile året.