Forskrift om jordbruksgjerde, Østre Toten kommune, Oppland.

DatoFOR-1964-10-12-5
PublisertI 1964 s 1329, II 1964 s 641
Ikrafttredelse12.10.1964
Sist endret
Endrer
Gjelder forØstre Toten kommune, Oppland
HjemmelLOV-1961-05-05-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om jordbruksgjerde, Østre Toten

Fastsatt av Landbruksdepartementet 12. oktober 1964. 

Med dette stadfestes Østre Toten kommunestyres vedtak den 25. juni 1964 der det med heimel i § 18 b i lov av 5. mai 1961 om grannegjerde er bestemt:

Jordbruksgjerde skal ha følgende utforming:

Stolpeavstanden skal være fra 2 til 2,5 m. Piggtråd kan kun anvendes på følgende måte: 2 piggtråder med avstand fra bakken henholdsvis 30 cm og 100 cm med 1 bord plassert mellom piggtrådene.

Samtidig oppheves skriv av 6. mai 1924 om piggtråds anvendelse til gjerde i Østre Toten, Oppland fylke.