Forskrift om værlam på sambeite, Karlsøy kommune, Troms.

DatoFOR-1964-12-09-5
PublisertI 1964 s 1831, II 1964 s 1008
Ikrafttredelse09.12.1964
Sist endret
Endrer
Gjelder forKarlsøy kommune, Troms
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om værlam på sambeite, Karlsøy

Fastsatt av Landbruksdepartementet 9. desember 1964. 

Med dette stadfestes Karlsøy kommunestyres vedtak den 25. september 1964 der det er vedtatt å endre bestemmelsen i skriv av 8. juli 1964 fra Landbruksdepartementet slik at det skal være forbudt å slippe værlam født før 1. mai i kalenderåret på sambeite, herunder innbefattet sambeite i innmark, innen Karlsøy kommune, Troms fylke.