Forskrift om jordbruksgjerde, Bjerkreim kommune, Rogaland.

DatoFOR-1965-03-03-1
PublisertI 1965 s 407 II 1965 s 258
Ikrafttredelse03.03.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forBjerkreim kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1961-05-05-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om jordbruksgjerde, Bjerkreim

Fastsatt av Landbruksdepartementet 3. mars 1965. 

Landbruksdepartementet stadfester med dette Bjerkheim kommunestyre sitt vedtak den 29. desember 1964 der det med heimel i § 18 c i lov frå 5. mai 1961 om grannegjerde er fastsett at innan Bjerkheim herad, Rogaland fylke, skal marka reknast for tenleg til beiting heile året.

Av dette følgjer at jordbruksgjerde skal haldast i lovleg stand heile året.