Forskrift om beite, Eigersund kommune, Rogaland.

DatoFOR-1965-03-03-2
PublisertI 1965 s 406, II 1965 s 258
Ikrafttredelse03.03.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forEigersund kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1961-05-05-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om beite, Eigersund

Fastsatt av Landbruksdepartementet 3. mars 1965. 

Landbruksdepartementet stadfester med dette Eigersund kommunestyras vedtak den 3. desember 1964 der det med heimel i § 18 c i lov av 5. mai 1961 om grannegjerde er bestemt at innen Eigersund kommune, Rogaland fylke, skal marka reknes tjenlig til beite hele året.

Herav følger at jordbruksgjerder skal holdes i lovlig stand hele året.