Forskrift om beite for hester og storfe, Stord kommune, Hordaland.

DatoFOR-1965-07-03-2
PublisertI 1965 s 1277, II 1965 s 681
Ikrafttredelse13.07.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forStord kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1961-06-16-12-§13
Kunngjort
KorttittelForskr. om beite for hester og storfe, Stord

Fastsatt av Landbruksdepartementet 3. juli 1965. 

Landbruksdepartementet stadfester med dette Stord kommunestyre sitt vedtak den 3. juni 1965 der det med heimel i § 13 i lov frå 16. juni 1961 om ymse beitespørsmål er fastsett at det skal vera forbode å beite med hest og storfe i skogmarkområdane innan Stord kommune, Hordaland fylke, i tida frå 1. oktober til 15. mai.

Brott på denne føresegna er straffbar.