Forskrift om beite, Stord kommune, Hordaland.

DatoFOR-1965-07-07-4
PublisertI 1965 s 1249, II 1965 s 672
Ikrafttredelse07.07.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forStord kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1961-05-05-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om beite, Stord

Fastsatt av Landbruksdepartementet 7. juli 1965. 

Landbruksdepartementet stadfester med dette Stord kommunestyre sitt vedtak den 3. juni 1965 der det med heimel i § 18 c i lov frå 5. mai 1961 om grannegjerde er fastsett at innan Stord kommune, Hordaland fylke, skal marka reknast for tenleg til beiting i tida frå 15. mai til 1. oktober.

Av dette fylgjer at der det er rein jordbruks- eller skogbrukseigedom på båe sider av gjerdet skal gjerdet haldast i stand i same tidsrom.