Forskrift om forbud mot beiter for hester og storfe, Stord kommune, Hordaland.

DatoFOR-1965-07-13-2
PublisertI 1965 s 1277, II 1965 s 681
Ikrafttredelse13.07.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forStord kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1961-06-16-12-§13
Kunngjort
KorttittelForskr. om beiteforb. for hester m.v., Stord

Fastsatt av Landbruksdepartementet 13. juli 1965. 

Landbruksdepartementet stadfester med dette Stord kommunestyre sitt vedtak den 3. juni 1965 der det med heimel i § 13 i lov frå 16. juni 1961 om ymse beitespørsmål er fastsett at det skal vera forbode å beite med hest og storfe i skogmarkområdene innan Stord kommune, Hordaland fylke, i tida frå 1. oktober til 15. mai.

Brott på denne føresegna er straffbar.