Forskrift om beite, Tana kommune, Finnmark.

DatoFOR-1965-07-22-1
PublisertI 1965 s 1292, II 1965 s 683
Ikrafttredelse22.07.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forTana kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1961-05-05-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om beite, Tana

Fastsatt av Landbruksdepartementet 22. juli 1965. 

Landbruksdepartementet stadfester med dette Tana kommunestyres vedtak den 22. april 1965 der det med heimel i § 18 c i lov av 5. mai 1961 om grannegjerde er vedtatt at innen Tana kommune, Finnmark fylke, skal marka regnes tjenlig til beite i tiden 15. mai til 31. oktober.

Av dette følger at det ikke er plikt til å holde gjerder i stand utenom dette tidsrom.