Forskrift om saueslipp, Sør-Odal kommune, Hedmark.

DatoFOR-1967-02-10-2
PublisertI 1967 s 370, II 1967 s 69
Ikrafttredelse10.02.1967
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Odal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1961-06-16-12-§13
Kunngjort
KorttittelForskrift om saueslipp, Sør-Odal

Fastsatt av Landbruksdepartementet 10. februar 1967. 

Med hjemmel i § 13, 1. ledd, i lov av 16. juni 1961 om ymse beitespørsmål bestemmes at det i innen Sør-Odal kommune skal være forbudt å slippe sau på beite i skogmark i tiden 1. oktober til 1. juni.

Overtredelse av dette forbud medfører straffeansvar.

Samtidig oppheves forbud av 26. oktober 1954 mot å slippe sau på beite i skogmark i samme herred i tida 1. oktober til og med 24. mai.