Forskrift om beitetid og gjerdeplikt, Tynset kommune, Hedmark.

DatoFOR-1967-09-23-1
PublisertI 1967 s 1655, II 1967 s 643
Ikrafttredelse23.09.1967
Sist endret
Endrer
Gjelder forTynset kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1961-05-05-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om beitetid og gjerdeplikt, Tynset

Fastsatt av Landbruksdepartementet 23. september 1967. 

Landbruksdepartementet stadfester med dette Tynset kommunestyres vedtak den 30. juni 1967 der det med heimel i § 18, c. i lov av 5. mai 1961 er vedtatt at innen Tynset kommune, Hedmark fylke, skal marka reknes tjenlik til beiting i tiden fra 15. mai til 15 oktober. Denne bestemmelse medfører at det ikke er plikt til å holde gjerder istand utenom det nevnte tidsrom når det er ren jordbruks- eller skogbrukseiendom på begge sider av gjerdet.