Forskrift om beiting med geit, Kvam kommune, Oppland.

DatoFOR-1969-02-21-4
PublisertI 1969 s 236, II 1969 s 132
Ikrafttredelse21.02.1969
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvam kommune, Oppland
HjemmelLOV-1961-06-16-12-§13
Kunngjort
KorttittelForskrift om beiting med geit, Kvam

Fastsatt av Landbruksdepartementet, 21. februar 1969. 

Landbruksdepartementet stadfester med dette Kvam kommunestyre sitt vedtak den 20. desember 1968, der det med heimel i § 13 i lov frå 16. juni 1961 om ymse beitespørsmål er vedtatt å setja forbod mot beiting med geit i nærare oppgjevne skogmarkområde i kommunen i tidsrommet 1. oktober - 24. juni.

Dette forbod gjeld ikkje Botnagrend.

Det er straffbart å bryta forbodet.