Forskrift om løsbeite i statsalmenning, Dovre kommune, Oppland.

DatoFOR-1969-05-30-3
PublisertI 1969 s 540, II 1969 s 322
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forDovre kommune, Oppland
HjemmelLOV-1920-03-12-5-§7, jfr. § 9
Kunngjort
KorttittelForskrift om løsbeiting i statsalm., Dovre

Fastsatt ved kgl.res. 30. mai 1969. 

De av Dovre fjellstyre i mars/april 1969, i medhold av § 7, jfr. § 9, og i samarbeid med Direktoratet for statens skoger, besluttede vedtekter for løsfebeiting i Dovrefjell og Grinsdal statsalmenninger, i Dovre, stadfestes.