Forskrift om beiting for husdyr, Elverum kommune, Hedmark.

DatoFOR-1969-07-07-2
PublisertI 1969 s 900, II 1969 s 659
Ikrafttredelse07.07.1964
Sist endret
Endrer
Gjelder forElverum kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1961-06-16-12-§13
Kunngjort
KorttittelForskrift om beiting for husdyr, Elverum

Fastsatt av Landbruksdeparetmentet 7. juli 1969. 

Landbruksdepartementet stadfester med dette Elverum kommunestyres vedtak 10. mai 1969 der det med heimel i § 13 i lov av 16. juni 1961 om ymse beitespørsmål er vedtatt at det innen Elverum kommune skal være forbudt å la husdyr gå på beite i skogmark i tiden 1. oktober - 25. mai.

Overtredelse av dette forbud er straffbart.

Samtidig oppheves Landbruksdepartementets skriv om samme av 10. februar 1965.