Forskrift om oreigning, Suldal kommune, Tysseland gnr. 73, bnr. 1, Rogaland.

DatoFOR-1970-11-06-3
PublisertII 1970 s 979
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSuldal kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1955-03-18-2-§20, jfr. § 1, LOV-1959-10-23-3-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om oreigning, Suldal

Fastsatt av Landbruksdepartementet 6. november 1970. 

Eiendommen Tysseland gnr. 73, bnr. 2 i Suldal blir i henhold til jordlovens § 20 jfr. oreigningslovens § 2 siste avsnitt, å avstå til staten v/Rogaland fylkeslandbruksstyre for å legges til eiendommen Tysseland grn. 73, brn. 1 i Suldal.