Forskrift om moltkart, Akershus og Oppland.

DatoFOR-1971-04-06-2
PublisertI 1971 s 538, II 1971 s 392
Ikrafttredelse06.04.1971
Sist endret
Endrer
Gjelder forAkershus fylke, Oppland fylke
HjemmelLOV-1970-05-06-25-§3, LOV-2003-12-19-124-§36
Kunngjort
KorttittelForskrift om moltekart, Akershus og Oppland

Kunngjøring fra Landbruksdepartementet 6. april 1971. 

Med hjemmel i lov om forbud mot plukking av moltekart av 6. mai 1970 nr. 25, § 3, har Akershus fylkesting 2. desember 1970 og Oppland fylkesting 12. juni 1970 fattet vedtak om at loven ikke skal gjelde innen fylket.