Forskrift om beite for værlam, Sortland, Bø, Andøy, Rana, Vestvågøy, Hemnes og Hadsel kommuner, Nordland.

DatoFOR-1972-02-25-2
PublisertI 1972 s 275, II 1972 s 171
Ikrafttredelse01.04.1972
Sist endret
Endrer
Gjelder forSortland, Bø, Andøy, Rana Vestvågøy, Hemnes og Hadsel kommuner, Nordland.
HjemmelLOV-1970-03-06-5-§4
Kunngjort
KorttittelForskr. om beite for værlam, Sortland m.fl.

Fastsatt av Landbruksdepartementet 25. februar 1972. 

Med heimel i § 4 i lov av 6. mars 1970 om avgrensing i retten til å slippe hingster, okser, værer og geitebukker på beite finner Landbruksdepartementet å kunne dispensere fra bestemmelsen i lovens § 1, første ledd, slik at det innen Sortland, Bø, Andøy, Vestvågøy, Hemnes og Rana kommuner og den delen av Hadsel kommune som ligger på Langøya i Nordland fylke, skal være tillatt å slippe værlam født 5. april eller senere på sambeite i innmark eller utmark sammen med sauer som andre eier.

Videre finner departementet å innskjerpe bestemmelsen i lovens § 1, annet ledd, slik at det er forbudt å la værer født 5. april eller senere, gå i sambeite lengre enn til 20. september.

Vedtekten gjelder fra 1. april 1972.

Det er straffbart å bryte denne vedtekten.