Forskrift om beite med geit, Etne kommune, Hordaland.

DatoFOR-1975-03-17-4
PublisertII 1975 s 98
Ikrafttredelse17.03.1975
Sist endret
Endrer
Gjelder forEtne kommune, Hordaland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om beite med geit, Etne

Fastsatt av Landbruksdepartementet 17. mars 1975. 

Landbruksdepartementet opphever med dette forskrift av 19. oktober 1970 fastsatt i medhold av lov av 16. juni 1961 nr. 12 § 13 som satte forbud mot beite med geit i visse deler av Etne kommune i tidsrommet 1. november til 1. mai.