Forskrift om beite for geit og sau, Sveio kommune, Hordaland.

DatoFOR-1975-04-08-4
PublisertII 1975 s 113
Ikrafttredelse08.04.1975
Sist endret
Endrer
Gjelder forSveio kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1961-06-16-12-§13
Kunngjort
KorttittelForskrift om beite for geit og sau, Sveio

Fastsatt av Landbruksdepartementet 8. april 1975. 

I medhold av lov av 16. juni 1961 nr. 12 § 13 fastsetter Landbruksdepartementet følgende forskrift for Sveio kommune:

Det er i tidsrommet 15. november til 15. mai forbudt å la geit og sau beite i utmarksområde som ikke er inngjerdet.

Dette forbudet gjelder ikke sau som får forsvarlig foring og tilsyn.

Overtredelser av denne forskrift straffes med bøter.

Denne forskrift trer i kraft straks.