Forskrift om forbud mot å slippe værer og geitebukker på beite innen Troms fylke.

DatoFOR-1978-03-16-5
PublisertII 1978 s 147
Ikrafttredelse14.04.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forTroms
HjemmelLOV-1970-03-06-5-§4
Kunngjort
KorttittelForskr. om værer og geitebukker på beite, Troms

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Landbruksdepartementet 16. mars 1978. 

Med hjemmel i § 4 andre ledd i lov av 6. mars 1970 om avgrensing i retten til å sleppa hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite, har Landbruksdepartementet 16. mars 1978 vedtatt å utvide bestemmelsen i § 1 første ledd i loven slik:

1

Innen Troms fylke skal det være forbudt å slippe værer og geitebukker født før 1. mai samme året på beite:

a)i sambeiteområde i utmark og innmark,
b)sammen med sauer og geiter som andre eier, i annet beiteområde eller
c)der forholdene er slik at de lett kan komme sammen med sauer eller geiter som andre eier.

2

Brudd på denne forskrift er straffbart.

3

Denne forskriften trer i kraft fra 14. april 1978.