Forskrift om beitetid, Austevoll kommune, Hordaland.

DatoFOR-1978-10-31-4
PublisertII 1978 s 526
Ikrafttredelse31.10.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forAustevoll kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1961-05-05-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om beitetid, Austevoll

Fastsatt av Landbruksdepartementet 31. oktober 1978. 

Landbruksdepartementet stadfester med dette Austevoll kommunestyre sitt vedtak av 30. august 1978 der det med heimel i § 18 c i lov av 5. mai 1961 om grannegjerde vart vedteke:

Beitetida i Austevoll kommune vert sett fra 1. mai til 1. oktober. I denne tida skal jordbruksgjerde haldast i lovleg stand.