Forskrift om forbud mot å slippe okser på beite, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1979-05-10-3
PublisertII 1979 s 205
Ikrafttredelse10.05.1979
Sist endret
Endrer
Gjelder forMidtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-03-06-5-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om okser på beite, Midtre Gauldal

Fastsatt av Landbruksdepartementet 10. mai 1979. 

Med hjemmel i § 4 andre ledd i lov av 6. mars 1970 nr. 5 om avgrensing i retten til å sleppa hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite, har Landbruksdepartementet 10. mai 1979 vedtatt å utvide bestemmelsen i § 3 første ledd i lovens slik:

1.Innen Midtre Gauldal kommune skal det være forbudt å slippe okser uansett alder på beite:

a) i sambeiteområde i utmark og innmark

b) sammen med kyr som andre eier, i annet beiteområde eller

c)der forholdene er slik at de lett kan komme sammen med kyr som andre eier.
2.Denne forskrift trer i kraft straks.