Forskrift om forbod mot å sleppa verar og geitebukkar på beite innen Finnmark fylke.

DatoFOR-1979-06-27-2
PublisertII 1979 s 289
Ikrafttredelse27.06.1979
Sist endret
Endrer
Gjelder forFinnmark
HjemmelLOV-1970-03-06-5-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om vær på beite, Finnmark

Fastsatt av Landbruksdepartementet 27. juni 1979. 

Med heimel i § 4 andre leden i lov av 6. mars 1970 nr. 5 om avgrensing i retten til å sleppa hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite, har Landbruksdepartementet vedteke:

Forbodet mot å sleppa på beite og la gå på beite verar og geitebukkar som er fødde før 15. mai same året endrast til verar og geitebukkar som er fødde før 1. mai same året.

Denne føresegn tek til å gjelda straks.