Forskrift om unntak fra å slippe værer på sambeite innen Meungseteren beiteområde, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1981-05-29-4258
PublisertII 1981 s 430
Ikrafttredelse29.05.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forNamdalseid kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-03-06-5-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om vær på sambeite, Namdalseid

Fastsatt av Landbruksdepartementet 29. mai 1981. 

Med hjemmel i § 4 første ledd i lov av 6. mars 1970 nr. 5 om avgrensning i retten til å sleppa hingstar, verar og geitebukkar på beite har Landbruksdepartementet 29. mai 1981 vedtatt å dispensere fra bestemmelsen i § 1 første ledd i loven slik:

1.Innen Meungseteren beiteområde skal det være tillatt å slippe værer på sambeite sammen med sauer som andre eier.
2.Denne forskrift trer i kraft straks.