Forskrift om reguleringsplan for Skorstad Store, gnr. 45, bnr. 1 i Namsos kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1982-04-26-881
PublisertII 1982 s 372
Ikrafttredelse26.04.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forNamsos kommune, Nord-Trøndelag fylke.
HjemmelLOV-1955-03-18-2-§2.
Kunngjort
KorttittelForskrift om reguleringsplan, Namsos

Fastsatt av Landbruksdepartementet 26. april 1982. 

Landbruksdepartementet fattet 26. april 1982 vedtak om følgende forskrift: Med hjemmel i § 2 i lov av 18. mars 1955, jfr. kgl.res. av 12. desember 1980, bestemmer Landbruksdepartementet 28. april 1982 at jordlovens bestemmelser skal gjøres gjeldende for byggeområder og friluftsområder i stadfestet reguleringsplan av 2. mars 1982 for eiendommen Skorstad Store, gnr. 45, bnr. 1 i Namsos. Forskriften trer i kraft straks.