Forskrift om reguleringsplan for Sæternes, Vikna kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1982-07-14-1195
PublisertII 1982 s 514
Ikrafttredelse14.07.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forVikna kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1955-03-18-2-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om reguleringsplan, Vikna

Fastsatt av Landbruksdepartementet 14. juli 1982. 

Landbruksdepartementet fattet 14. juli 1982 vedtak om flg. forskrift: Med hjemmel i § 2 i lov av 18. mars 1955, jfr. kgl.res. av 12. desember 1980, bestemmer Landbruksdepartementet at jordlovens bestemmelser skal gjøres gjeldende for byggeområde og friområde i stadfestet reguleringsplan av 27. april 1982 for Sæternes, Vikna kommune. Forskriften trer i kraft straks.