Forskrift om reguleringsplan for fritidsbebyggelse på del av gnr. 145, bnr. 1, Furuhovde i Kvam kommune, Hordaland. (Jordloven gjøres gjeldende.)

DatoFOR-1982-11-29-1726
PublisertII 1982 s 739
Ikrafttredelse29.11.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvam kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1955-03-18-2-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om reguleringsplan, Kvam

Landbruksdepartementet har 29. november 1982 fattet følgende forskrift: 

Med hjemmel i § 2 i lov av 18. mars 1955, jfr. kgl.res. av 12. desember 1980, bestemmer Landbruksdepartementet at jordlovens bestemmelser skal gjøres gjeldende for byggeområder i stadfestet reguleringsplan av 30. april 1982 for del av gnr. 145, bnr. 1, Furuhovde i Kvam. Forskriften trer i kraft straks.