Forskrift om reguleringsplan for del av Leveldåsen til fritidsformål m.v., eiendommene gnr. 70/7, 54/7 og 69/4 i Ål kommune, Buskerud.

DatoFOR-1982-12-30-1942
PublisertII 1982 s 796
Ikrafttredelse30.12.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅl kommune, Buskerud
HjemmelL18.03.1955 nr. 2 § 2 jfr. RFOR-1980-12-12
Kunngjort
KorttittelForskrift om reguleringsplan, Ål

Fastsatt av Landbruksdepartementet 30. desember 1982. 

Landbruksdepartementet fattet 30. desember 1982 vedtak om følgende forskrift: Med hjemmel i § 2 i lov av 18. mars 1955, jfr. kgl.res. av 12. desember 1980, bestemmer Landbruksdepartementet at jordlovens bestemmelser skal gjøres gjeldende for byggeområder i stadfestet reguleringsplan av 19. mai 1982 for del av Leveldåsen til fritidsformål m.v., eiendommene gnr. 70/7, 54/7 og 69/4 i Ål kommune. Forskriften trer i kraft straks.