Reguleringsplan for området Habbeset til fritidsbebyggelse. Jordloven gjøres gjeldende, Gol kommune, Buskerud.

DatoFOR-1983-02-22-520
PublisertII 1983 s 172
Ikrafttredelse22.02.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forGol kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1955-03-18-2-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om reguleringsplan, Gol

Landbruksdepartementet fattet 22. februar 1983 vedtak om følgende forskrift: 

Med hjemmel i § 2 i lov av 18. mars 1955, bestemmer Landbruksdepartementet at jordlovens § 55 skal gjøres gjeldende for byggeområder i stadfestet reguleringsplan av 11. november 1982 for området Habbeset i Gol kommune. Forskriften trer i kraft straks.