Forskrift om utslipp av husdyr på beite (handyrloven), Osen kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1983-04-22-876
PublisertII 1983 s 328
Ikrafttredelse22.04.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forOsen kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-03-06-5-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om husdyr på beite, Osen

Fastsatt av Landbruksdepartementet 22. april 1983. 

I medhold av § 4 i lov av 6. mars 1970 nr. 5 om avgrensing i retten til å slippe hingster, okser, verar og geitebukker på beite, fastsetter Landbruksdepartementet følgende:

Forbudet i § 1 i lov av 6. mars 1970 nr. 5 mot å slippe verer som er født før 15. april samme året på beite i Statsalmenningen i området fra Sandvatna langs Inder Vassdøli til Olvatnet, Osen kommune, settes ut av kraft inntil videre. Det samme gjelder forbudet mot å la verer som er født etter 15. april beite etter 1. oktober.

Denne forskrift trer i kraft straks.