Vedtak om å legge Hurum veterinærdistrikt inn under Drammen veterinærdistrikt, Buskerud.

DatoFOR-1983-05-02-938
PublisertII 1983 s 353
Ikrafttredelse02.05.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forDrammen veterinærdistrikt, Buskerud
HjemmelLOV-1948-12-10-3-§17
Kunngjort
KorttittelForskrift om Hurum veterinærdistrikt

Fastsatt av Landbruksdepartementet 2. mai 1983. 

Med hjemmel i lov av 10. desember 1948 om veterinærer m.v., § 17, annet ledd, har Landbruksdepartementet 2. mai 1983 bestemt å nedlegge Hurum veterinærdistrikt og legge det inn under Drammen veterinærdistrikt. Drammen veterinærdistrikt omfatter etter dette kommunene Asker, Røyken, Hurum, Lier og Drammen. Endringen gjennomføres straks.