Forskrift om reguleringsplan for hyttetomter, Grimstad kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1983-09-12-1464
PublisertII 1983 s 528
Ikrafttredelse12.09.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrimstad kommune, Aust-Agder
HjemmelL18.03.1955 nr. 2 § 2 jfr. RFOR-1980-09-12
Kunngjort
KorttittelForskrift om reguleringsplan, Grimstad

Fastsatt av Landbruksdepartementet 12. september 1983. 

Landbruksdepartementet fattet 12. september 1983, med hjemmel i § 2 i lov av 18. mars 1955, jfr. kgl.res. av 12. september 1980, vedtak om følgende forskrift:

Jordlovens bestemmelser skal gjøres gjeldende for byggeområder og friluftsområder i stadfestet reguleringsplan av 30. mai 1983 for hyttetomter på gnr. 50, bnr. 55, Breivika i Grimstad kommune.

Forskriften trer i kraft straks.