Forskrift om reguleringsplan for Blestølen turistsenter - jordloven gjøres gjeldende, Flesberg kommune, Buskerud.

DatoFOR-1984-03-01-627
PublisertII 1984 s 149
Ikrafttredelse01.03.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlesberg kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1955-03-18-2-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om reguleringsplan, Flesberg

Fastsatt av Landbruksdepartementet 1. mars 1984. 

Landbruksdepartementet fattet 1. mars 1984 vedtak om følgende forskrift: Med hjemmel i § 2 i lov av 18. mars 1955, jfr. kgl.res. av 12. desember 1980, bestemmer Landbruksdepartementet at jordlovens § 55 skal gjøres gjeldende for de arealer av gnr. 146, bnr. 5 og 6 og gnr. 144, bnr. 2 som inngår i stadfestet reguleringsplan av 16. desember 1983 for Blestølen turistsenter i Flesberg kommune. Forskriften trer i kraft straks.