Forskrift om reguleringsplan for området Norebø fjellskog, gnr. 126, bnr. 37 og 48 til hyttebebyggelse, Nore og Uvdal kommune, Buskerud.

DatoFOR-1984-03-01-629
PublisertII 1984 s 150
Ikrafttredelse01.03.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forNore og Uvdal kommune, Buskerud
HjemmelL18.03.1955 nr. 2 § 2 jfr. RFOR-1980-12-12
Kunngjort
KorttittelForskrift om reguleringsplan, Nore og Uvdal

Fastsatt av Landbruksdepartementet 1. mars 1984. 

Landbruksdepartementet fattet 1. mars 1984 vedtak om følgende forskrift: Med hjemmel i § 2 i lov av 18. mars 1955, jfr. kgl.res. av 12. desember 1980, bestemmer Landbruksdepartementet at jordlovens § 55 skal gjøres gjeldende for byggeområde i stadfestet reguleringsplan av 27. oktober 1983 for området Norebø Fjellskog, gnr. 126, bnr. 37 og 48 i Nore og Uvdal. Forskriften trer i kraft straks.