Forskrift etter konsesjonslova, Gol kommune, Buskerud.

DatoFOR-1984-03-16-716
PublisertII 1984 s 188
Ikrafttredelse16.03.1984
Sist endretFOR-2001-08-31-1048
Endrer
Gjelder forGol kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1974-05-31-19-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift til konsesjonslova, Gol

Kapitteloversikt:

Fastsett ved Kronprinsreg.res. av 16. mars 1984 i medhald av konsesjonslova av 31. mai 1974 nr. 19 § 5, tredje leden. Fremja av Landbruksdepartementet. Endra 31 aug 2001 nr. 1048.

I

Konsesjonsfridomen for eigedom inntil 20 dekar etter § 5, første leden nr. 2, i konsesjonslova vert sett ut av kraft for eigedom som er eller har vore i bruk som heilårsbustad.

0Endra med forskrift 31 aug 2001 nr. 1048.

II

Denne føresegna trer i kraft straks.