Forskrift i henhold til konsesjonsloven, Skjeberg kommune, Østfold.

DatoFOR-1984-03-16-720
PublisertII 1984 s 190
Ikrafttredelse16.03.1984
Sist endretFOR-2001-08-31-1048
Endrer
Gjelder forSkjeberg kommune, Østfold
HjemmelLOV-1974-05-31-19-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift til konsesjonsloven, Skjeberg

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 16. mars 1984 med hjemmel i konsesjonsloven av 31. mai 1974 nr. 19 § 5, tredje ledd. Fremmet av Landbruksdepartementet. Endret ved forskrift 31 aug 2001 nr. 1048.

I

Konsesjonsfriheten for bebygd eiendom inntil 20 dekar i henhold til konsesjonslovens § 5, første ledd nr. 2 settes ut av kraft for eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig for den del av følgende gnr. som ligger i strandplansonen: 1 t.o.m. 4, 6, 8, 22, 99, 107 t.o.m. 115, 118 t.o.m. 127, 129 t.o.m. 141 og 146 t.o.m. 154.

0Endret ved forskrift 31 aug 2001 nr. 1048.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.