Forskrift om tidsbegrenset forbud mot beiting i skogmarkområder i Stor-Elvdal kommune, Hedmark.

DatoFOR-1984-03-30-852
PublisertII 1984 s 221
Ikrafttredelse30.03.1984
Sist endretFOR-1998-05-14-452
Endrer
Gjelder forStor-Elvdal kommune, Hedmark fylke.
HjemmelLOV-1961-06-16-12-§13
Kunngjort
KorttittelForskrift om beiteforbud, Stor-Elvdal

Landbruksdepartementet har 30. mars 1984 fastsatt følgende: Endret 14 mai 1998 nr. 452. 

1.Med hjemmel i § 13, 1. ledd i lov av 16. juni 1961 om ymse beitespørsmål setter Landbruksdepartementet forbud mot all beiting i alle skogmarkområder i Stor-Elvdal kommune i tidsrommet 1. oktober til 1. juni.
2.Etter søknad kan kommunen gi dispensasjon fra forbudet i pkt. 1.
3.Overtredelse av denne forskrift er straffbart, jfr. lovens § 16 og straffelovens § 339, 2. pkt.
4.Denne forskrift tar til å gjelde straks. Samtidig oppheves forskrift av 11. januar 1968 gitt av Landbruksdepartementet med hjemmel i samme lov.
0Endret ved forskrift 14 mai 1998 nr. 452.